Jubilæumsskrift, 1948 - 1988

1 2 3 4 5 6 »

Landevejen snoede sig ned gennem landsbyen, forbi smedjen og de to købmænd. Mellem Toftholm og Byb­jerggaard førte en markvej (Tangevej) med grøfter på begge sider ud til grundene. I løbet af sommeren lave­de kommunen overkørsler over grøfterne ved Ejbyvej og Tangevej, så det blev muligt at køre ind til grundene med lastbiler. Den 15. maj 1949 blev S-toget udvidet til Ballerup.

Tangevej mellem Toftholm og Bybjerggaard 1949.

DEN FØRSTE BEBYGGELSE

Efterhånden blev der flyttet en del gamle sommerhu­se ud fra de nedlagte kolonihaver i København. Da det var forbudt at bygge sommerhuse af nye materialer,

Et gammelt kolonihavehus ankommer til Toftholm.

var der mange, der købte brædder, døre, vinduer og mursten fra huse, der blev revet ned. I 1945 var der blevet lavet en lejr for tyske flygtninge på Kløvermar­ken på Amager.

Morelvej 25, 1948. Huset er bygget af sættekasser fra et nedlagt trykkeri.

Da flygtningene blev sendt hjem, blev barakkerne og inventaret solgt billigt. Adskillige sommerhuse i Toft­holm blev bygget af materialer fra Kløvermarken. Der var stor hjælpsomhed mellem haveejerne.

Flygtningebarak opføres som sommerhus på Tjørne­vænget.

Man hjalp hinanden med husbyggeriet, lånte hinan­dens værktøj og tog varer med fra byen.

Taget lægges på sommerhuset.

St. Hans aften samledes man om bålet på vejen eller oppe på marken langs Harrestrupvej.

1 2 3 4 5 6 »

 

 

 

Foreningens historie

Parcelforeningen Toftholm blev stiftet den 2. marts 1948.

Fra 1948 til idag har området udviklet sig fra en pløjemark til et fuldt udbygget villakvarter med mange huse i millionklassen.

Jubilæumsskriftet, som er gengivet her, blev produceret og udgivet i 1988, i anledning af parcelforeningens 40-års jubilæum.

En vellignende kopi af det originale jubilæumsskrift (velegnet til at printe) kan hentes her »

 

Skovlundes historie

Uddrag fra bogen: "Skovlunde før og nu", af Svend Jørgen Jensen (publiceret af Omegnens Fritidshaveforening, Harrestrup). »

Parcelforeningen Toftholm