Toftholm avisen

Toftholm avisen udkommer 3 gange årligt i februar, juni og oktober måned.

Redaktion:

Käthe Petersen, Hybenvænget 26,
Telefon 4484 6516
Email til redaktionen: kathe@petersen.mail.dk

Indlæg til avisen er meget velkomne og skal være redaktionen i hænde senest i januar, maj eller september.

 

     

 

 

 

Seneste udgivelser

  oktober 2014 »

  juni 2014 »

  februar 2014 »

  Oktober 2013 »

  Juni 2013 »

  Februar 2013 »

  Juni 2012 »

  Februar 2012 »

  Oktober 2011 »

  Juni 2011 »

  Februar 2011 »

  Oktober 2010 »

  Juni 2010 »

  Februar 2010 »

  Oktober 2009 »

  Juni 2009 »

  Februar 2009 »

  Oktober 2008 »

  Juni 2008 »

  Februar 2008 »

  Oktober 2007 »

  Juni 2007 »

  Februar 2007 »

  Oktober 2006 »

  Juni 2006 »

  Februar 2006 »

 

Parcelforeningen Toftholm