Skybruddet den 2. juli 2011

 

I forbindelse med det voldsomme uvejr lørdag den 2. juli er der flere af vore grundejere, der har oplevet oversvømmede kældre.

 

Det er i den forbindelse vigtigt, at grundejere der har oplevet oversvømmelse, meddeler dette til Forsyning Ballerup, der er ved at skabe et overblik over, hvem der er ramt. Vi vil i bestyrelsen også meget gerne vide, hvem der er ramt, så vi med vægt kan drøfte problemet med Kommunen.

 

Har man oplevet oversvømmelse, bør man derfor maile til mail@forsyningballerup.dk, og som sagt meget gerne med kopi til bestyrelsen (tor@brf.dk) og oplyse: 

  •   Adresse
  •   Hvad der er oversvømmet (kælder, stueplan osv.)
  •   Hvor højt vandet stod
  •   Hvor vandet kom fra (fra afløb, gennem væg, fra terræn osv.) 

Jeg har kontaktet Kommunen for at høre, om den store mængde skærver, kan have forstærket problemet. De afviser, at granitskærverne har noget med problemet at gøre og oplyser, at der ikke er brug for ekstra brøndtømning i den forbindelse. 

 

 

Torben Hansen

Formand for grundejerforeningen Toftholm

 

 

Links:

Link til Forsyning Ballerup:
Link: »

Link til Forsyning Ballerups nyhed om skybruddet:
Link: »

Link til animationsfilm fra Teknologisk institut om oversvømmelse:
Link: »

Parcelforeningen Toftholm