Til ejendomsmæglere og advokater

Denne side er beregnet til ejendomsmæglere eller advokater, der berigtiger ejendomshandler vedrørende køb og salg af ejendomme i Parcelforeningen Toftholm.

Alle grundejere i Parcelforeningen Toftholms område er forpligtede til at være medlem af foreningen samt betale indskud i henhold til foreningens vedtægter og tinglyste klausuler.

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen, der normalt afholdes i marts måned. Kontingentperioden følger kalenderåret.

Det årlige kontingent kan ses under fanebladet Økonomi.

Nye grundejere skal betale et indskud på kr. 1.000,00.

Parcelforeningen Toftholm har ingen antenneforening samt ingen private veje, og der afvikles ikke gæld gennem grundejerforeningen.

Information om restancer skal indhentes hos foreningens kasserer Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde. Telefon 4484 6516 eller email kathe@petersen.mail.dk

 

     

 

 

 

Dokumenter

Vedtægter.

Regnskab og budget fremgår af den seneste foreningsavis fra februar.

Referat fra generalforsamlingen fremgår af den seneste foreningsavis fra juni. Indtil avisen udkommer kan referatet hentes på forsiden.

 

 

Parcelforeningen Toftholm