Nedklassificering af boligveje i Ballerup Kommune

Som et led i en større besparelsesplan på 120 mio.kroner arbejder Ballerup Kommune på at privatisere 90 km. af kommunens 153 km. veje.

Det skulle give en besparelse på 11,5 mio. kr. årligt, heraf 9,2 mio.kr. på driftsbudgettet og 2,3 mio.kr. på anlægsbudgettet.

Kriteriet for hvilke veje, der skal privatiseres er, at veje, der betjener den gennemkørende trafik og trafikken mellem kommunens bydele, skal som udgangspunkt forblive offentlige veje. Veje, der kun betjener den lokale trafik i et boligområde, skal overgå til at være private fællesveje.

Kommunen anbefaler grundejerforeningerne at overtage ansvaret for vejene i deres område. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Toftholm har, siden planerne blev offentliggjort, arbejdet på at undersøge hvad planerne konkret går ud på, og i et samarbejde med Fællesforeningen for Grundejerforeninger i Ballerup Kommune, at påvirke kommunen til at opgive eller udsætte planerne.

Læs mere om de specifikke emner i menuen til højre på denne side.

 

         

 

 

 

Oversigt

Privatisering af vore veje droppes formentlig »

Magasinet Penge på DR1 havde 18.4 et indslag om netop privatisering af veje og de udfordringer, grundejerforeninger står overfor »

Venstre trækker sig fra vejforliget »

Forklaring/følgebrev fra bestyrelsen til klagebrevet til kommunen »

Forslag til klagebrev til kommunen  »    »  

Transportministeren: Ny lov om private fællesveje »

Kommunens forslag til hvilke veje, der skal nedklassificeres »

Minister vil stoppe privatisering af veje »

TV2 Lorry: "For døve øren" »

Artikel i Ballerup Bladet »

Artikel til Toftholm Avisen »

Toftholms brev til kommunalbestyrelsen »

Proces og tidsplan »

Kriterier for hvilke veje, der skal privatiseres »

Lovgrundlag »

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje »

Tilstandsvurdering af veje »

Grundejernes opgaver »

Udgifter for borgerne »

 

 

Parcelforeningen Toftholm