Økonomi

Foreningens regnskab for det forgangne år og budgettet for indeværende år behandles på foreningens generalforsamling, der normalt afholdes i marts måned.

Det årlige kontingent opkræves normalt i februar og skal være betalt senest på generalforsamlingen. Der udsendes girokort til kontingentbetaling sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Kontingentet for 2014 udgør kr. 90,00.

Nye grundejere skal betale et indskud på kr. 1.000,00.

Hvis du vil se foreningens regnskab og budget, henvises til foreningsavisen fra februar i det pågældende år.

Om regnskab og budget blev godkendt på generalforsamlingen, kan du se i foreningsavisen fra juni i det pågældende år.

Spørgsmål til foreningens økonomi kan altid rettes til foreningens kasserer, Käthe Petersen, Hybenvænget 26 på telefon 4484 6516 eller email kathe@petersen.mail.dk

         

 

 

 

 

u

Parcelforeningen Toftholm