Toftholm avisen

 

Toftholm avisen udkommer 2 gange årligt i februar og juni måned.

Redaktion:

Käthe Petersen, Hybenvænget 26,

Telefon 5192 3067

Email til redaktionen: kathe@petersen.mail.dk

Indlæg til avisen er meget velkomne og skal være redaktionen i hænde senest i januar eller maj.